Confidare en je privacy

Dit is het Privacystatement van Confidare B.V. Vertrouwen is de basis voor alles wat we doen. Je kunt er dus op vertrouwen dat je persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn. We vinden het daarnaast belangrijk dat het duidelijk is hoe we met je persoonsgegevens omgaan. Meer hierover lees je in dit Privacystatement.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die, direct of indirect, te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Dat zal bij gebruik van deze website met name om jou gaan. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam, emailadres, telefoonnummer en het bericht dat je stuurt.

Verwerken van persoonsgegevens

Alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan, wordt ‘verwerken’ genoemd. Denk daarbij aan het verzamelen, opslaan, raadplegen en het verwijderen van persoonsgegevens.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens van mensen met wie we direct of indirect een relatie hebben, hebben gehad of willen krijgen. Het gaat daarbij met name om klanten, bezoekers van onze website, en mensen die een melding bij onze vertrouwenspersonen hebben gedaan. Daarnaast kunnen we persoonsgegevens verwerken van medewerkers van onze leveranciers of andere personen waar we contact mee hebben gehad.

Op basis van welke grondslagen verwerken wij je persoonsgegevens?

We verwerken je persoonsgegevens op basis van de volgende rechtvaardigingsgronden:

  • Voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou;
  • Om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen, bijvoorbeeld voor bepaalde marketingactiviteiten;
  • Als je toestemming hebt gegeven.

Voor welke doelen verwerken wij je persoonsgegevens?

Om een relatie met je aan te gaan en te onderhouden

Als je klant bij ons wordt, hebben we persoonsgegevens van jou nodig. Bijvoorbeeld om de betaling af te handelen. Zolang je klant bij ons bent, verwerken we je persoonsgegevens.

Om meldingen af te handelen

Als iemand een melding bij één van onze vertrouwenspersonen doet, dan verwerken we persoonsgegevens van deze melder. We doen dat uiteraard zeer zorgvuldig en alleen voor zover nodig. We leggen van een melding geen dossier van aan.

Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren

Om je goed van dienst te kunnen zijn, verwerken we persoonsgegevens voor marketingactiviteiten. We kunnen je onder andere via e-mail informeren over onze producten en diensten. Dit doen we bijvoorbeeld via een nieuwsbrief. Wil je niet door ons benaderd worden voor marketingactiviteiten, dan kun je ons dit laten weten. Onze contactgegevens vind je onderaan dit Privacystatement en op de contact-pagina van onze website.

Voor analysedoeleinden

Soms is het wenselijk om analyses te doen om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld de vraag waar onze klanten vandaan komen. Als we analyses doen, doen we dit zo veel mogelijk anoniem.

Wij zullen nooit meer persoonsgegevens verwerken dan we echt nodig hebben. Daarnaast bewaren we persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Ook zorgen we voor een goede beveiliging van jouw persoonsgegevens.

Leveranciers

Voor sommige werkzaamheden schakelen we leveranciers in. Bijvoorbeeld voor onze ICT-omgeving. We maken alleen gebruik van leveranciers die passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen. Ook mogen zij je persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doelen. We werken zo veel mogelijk met leveranciers die persoonsgegevens verwerken binnen de Europese Economische Ruimte Ruimte (EER). Binnen deze landen geldt hetzelfde niveau van bescherming op het gebied van privacy. Soms verwerken leveranciers persoonsgegevens in een land buiten de EER. Ook dan zorgen we voor een passend privacybeschermingsniveau, bijvoorbeeld door middel van het gebruik van EU Modelcontracten en eventueel een Transfer Impact Assessment.

Cookies en social media

Als je onze website bezoekt, plaatsen we cookies op je computer, tablet of mobiele telefoon. Deze cookies zijn noodzakelijk, bijvoorbeeld om de website goed te laten functioneren. Wij plaatsen op dit moment nog geen analytische of tracking cookies. Als we dat wel gaan doen, dan passen we dit privacystatement aan en zullen we daar toestemming voor vragen.

Op onze website staan buttons van social media, zoals Linkedin en Instagram. Dit Privacystatement geldt niet voor deze social media. Het gebruik van social media is je eigen verantwoordelijkheid. We raden je daarom aan de privacystatements van deze social media altijd goed te lezen vóórdat je er gebruik van maakt. Zo weet je wat er met je gegevens gebeurt.

Privacyrechten

Je hebt verschillende privacyrechten. Hieronder leggen we uit welke rechten je hebt en wat deze inhouden.

Inzagerecht

Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens we van je verwerken.

Recht op correctie

Kloppen je persoonsgegevens niet of zijn ze niet volledig? Dan kun je ons vragen je gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Recht van verwijdering

Je kunt ons vragen je persoonsgegevens te verwijderen.

Recht van beperking

Je kunt vragen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens tijdelijk te beperken. Bijvoorbeeld omdat de gegevens volgens jou niet kloppen.

Recht op dataportabiliteit

Je kunt onder omstandigheden vragen of we bepaalde gegevens aan jou over willen dragen.

Recht van bezwaar

Als we de verwerking van je persoonsgegevens baseren op een gerechtvaardigd belang, dan kun je hier bezwaar tegen maken.

Als je een beroep wilt doen op één van deze rechten, dan kun je contact opnemen via de gegevens op onze contact-pagina. Binnen één maand na ontvangst van je verzoek zullen we hierop reageren.

Vragen?

Heb je vragen over dit Privacystatement of wil je meer informatie over hoe we jouw persoonsgegevens verwerken? Neem dan contact met ons op via de gegevens op onze contact-pagina. Ook als je een klacht hebt, kun je ons op deze manier bereiken. Je hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen van dit Privacystatement

We kunnen dit Privacystatement aanpassen. We raden je daarom aan ons Privacystatement regelmatig opnieuw te bekijken.

17 december 2023